Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 19.02.2015
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 19.02.2015

Bestyrelsesmøde i Beboerforeningen 19.02.2015

 

Fraværende: Lone

 1. Valg af mødeleder og referent.
  Mødeleder: Ole S.
  Referent:  Julia

 2. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt

 3. Generel information
  Lis er begyndt på en velkomstfolder i en ny version.

 4. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager 
  • Dagbladet og Landsbystrategi  - Dagbladets dagligstuemøde 3. marts 2015
   • Private:
    Der skal inviteres folk, der kunne være interesseret i at profilere vores landsby for Fredericia Dagblad, til et møde mandag aften i uge 10. 
    Vi hører, om man kan mødes i Præstegården.
    Vi  foreslå, at man spørger, Ole Engberg, Marianne Bitsch, Henrik Væver, Michael B. Sørensen, Søren eller Julia Storm, Ole Mouritzen m.fl., om de har lyst til at være med.

   • Virksomheder:
    Temashoppen
    Poul Bader 
   • Foreninger:
    Skytteforeningen 
    Gymnastikforeningen

   • Tilflyttere:
    Hjørnet af Skolesvinget og Ågade (kender ikke navnene)
    Kim og Rikke Kinimond Jensen
    Familien Væver
    Anette og Ole Mouritzen 
    (Spørg evt. Orla Rudolph og Laurits Vind om nyligere tilflyttere)

   • Fraflyttere: 
    Niels og Eva 
    John og Mette Labich

   • Lokal bonderøv:
    Peter Pagh
    Laurits Vind

   • Mulige møde-steder/ -situationer for beboere:
    Hallen, skolen, Landsbytorvet, Kirken, Stadion, Efterårsfest, Sankt Hans, Affaldsindsamling, Nytårsaften, Santrol Arena, spejderne, julestræstænding.

   • De gule sedler:
    Muligheden for at sætte ”gule sedler” op fysisk og på facebook om, hvad beboerne mener, der skaber liv i deres by. Vi beder Michael om at slå det op på facebook og Thomas om at slå op på BP hjemmesiden.

   • Gode historier i øvrigt:
    Cykelstien, fremgang i børnetallet på skolen, rigt foreningsliv (hvordan har idrætsforeningerne det efter reformen?), der blev uddelt 150 slikposer til børn til juletræstænding, Ågade 84, man mødes til midnat nytårsnat for at ønske godt nytår og se nytåret blive skudt ind sammen (Kim Lund er fyrværker), affaldsindsamling, seniortiltag (Aase Jørgensen), kirkerne

  • Kommunikation/hjemmeside
   • Hjemmesiden er under ombygning.
  • Aktivitetsplads ved hallen
   • Aktiviteten kører i en arbejdsgruppe og slettes derfor fra listen her.

 5. Økonomi
  • Medlemsstatistik
   Ingen nye medlemmer siden sidste møde 

  • BPI har deponeret 33.000 kr på Beboerforeningens konto – pengene er øremærket til aktivitetsplads.

 6. Opgaver (bl.a. fra årskalenderen)
  • Generalforsamling tirsdag d. 10/3 2015. – planlægning.
   • På valg
    • Julia (modtager ikke genvalg)
    • Ole M. (modtager genvalg)
    • Lis (modtager genvalg)
     Vi må være opsøgende. Lis forhører sig hos foreslåede kandidater.  
   • Der skal findes ordstyrer. 
   • Revisorer: Marianne B – ønsker at fortsætte. Suppleanten skal spørges. 
   • Der skal findes referent. 
   • Underholdning – Ole S. taler med sin kollega om et indslag fra gymnasiets musical.
   • Annoncering: Vi dropper avis-annoncen, men skriver til aviserne (pressemeddelelse), at der som en nyhed er underholdning og fællesspisning. Lone skriver en indkaldelse til generalforsamlingen til hjemmesiden. I indkaldelsen skal nævnes at kontingentet foreslås ændres til 150 kr.
   • Fællesspisning kl. 18.00. (afhængig af evt. underholdning)
   • Rollefordeling: Lone/formandens beretning, Ole S./økonomi, Karen og Ole M/vådområdet, aktivitetspladsen. 

 7. Huskelisten
  Lone gennemgår snarest og rundsender.

 8. Eventuelt (og næste møde)
  Næste møde aftales ved generalforsamlingen.