Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 20.01.2015
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 20.01.2015

Bestyrelsesmøde i Beboerforeningen 20. januar 2015

 

Dagsorden 

 1. Valg af mødeleder og referent 
  Mødeleder: Lis  
  Referent: Karen
  Afbud fra Julia

 2. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt

 3. Generel information
  Ole M., Ole S. og Lone har været til det halvårlige møde mellem kommunen og beboerforeningerne.
  • Kommunen opfordrer til frivillig indsats i forhold til fx oprydning og vedligehold af arealer, så kommunen vil have midler at investere i andre tiltag.
  • Busskuret ved skolen efterlyst... kommunen undersøger, hvorfor det er fjernet
  • Ingen revy i år. Der mangler aktører
  • Affaldsindsamling d. 19. april. Laurits har meldt sig som tovholder. Ole M. foreslår samarbejde med kirken, således at man kunne opnå en synergieffekt. Måske kunne kirken indrette gudstjenesten efter affaldsindsamlingen, da den ligger i ret faste rammer, når det er i samarbejde med DN (kl. 9 - 13).
  • Forslag om praktisk arbejdsdag d. 19. april efter affaldsindsamlingen. 
   Fælles Byforskønnelsesdag (fx. male rækværk, plante blomster etc. etc....) 
   Opstart af Byforskønnelsesdagen kl. 13 (samtidig med afslutning af affaldsindsamlingen)
   Dagen afsluttes med kaffe og kage på Landsbytorvet kl. 16.
   Når vi bekendtgør affaldsindsamlingen på hjemmesiden opfordres folk til at melde ind med forslag hvad man kunne ønske sig, der kunne forskønnes....
   Lone skriver artikel til hjemmesiden.
  • Gl. Pjedsted holder i morgen, d. 21. januar, borgermøde om bæredygtig energi i landsbyen.

 4. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager
  • Trafik
   • Trafiksikkerhed
    • Bump  - vi afventer trafiktælling og forårets komme.....
    • Vand i tunellen Brøndstedvej. Kommunen kigger på det
    • Cykelsti  - Skitse udleveret af kommunen. Uvist hvordan linieføringen indenfor bygrænsen i Bredstrup skal være

  • Stier i vådområdet
   • Redegørelse for forløbet. Lone ligger den på hjemmesiden, når vi har godkendt den reviderede udgave

  • Digitalisering
   • Beboerforeningen har overtaget hjemmesiden og Thomas Fragtrup ;) fra "Det lille Fjernsyn". Vi har samtidig modtage kr. 25.000 til drift af hjemmesiden og Thomas' udgifter de næste 5 år. Ole S. har holdt et møde med Karen Nielsen (kasserer DLF) og har fået overdraget økonomien og drift af hjemmeside. Ole S tager kontakt til lokale virksomheder, som har sponsoreret DLF, mod at få deres navn nævnt på hjemmesiden.
    • For eftertiden hedder dette punkt på dagsordenen Kommunikation/hjemmeside

  • Bygaden 9
   • Intet nyt - ejeren afventer tilsyneladende at husene forfalder og nedrivning dermed kan tillades. Punktet slettes herefterdags på dagsordenen. Vi holder øje med udviklingen.

  • Aktivitetsplads ved hallen
   • Lone har underskrevet lejekontrakt fra kommunen. Lone rykker for kopi fra kommunen.
   • BPI har afsat ca. 30.000 kr. til projektet og vil gerne have beboerforeningen til at "holde" pengene.
   • Vi vil ikke drive projektet. Der skal nedsættes en arbejsgruppe. Udfra den overordnede beskrivelse af projektet skal der søges folk til arbejdsgruppe, der kan drive projektet. Ole M., Michael, Henrik og Karl fra den overordnede gruppe opfordres til at skrive artikel til hjemmesiden.

  • Landsbyudvikling/-strategi
   • Diskuteret på møde fredag d. 16. januar med Michael B. Sørensen og Henrik Væver. Vi godkender det oplæg der blev præsenteret for.
   • Beboerforeningen har besluttet at støtte den fremtidige proces økonomisk.

   • Diskutere forbedret velkomstprocedure til nye beboere inspireret af Mariannes B.’s mail.
    • Lone spørger Marianne B., om hun vil tage kontakt til de lokale erhvervsvirksomheder om sponsorater.
    • Udforme velkomstbrev. Lis udarbejder forslag 
    • Gurli har tilbudt at donere kunsttryk til postkort - Tak for det!
    • Andet

   • Nye punkter til TO DO liste til Kommunen (mindre mangler/forbedringer/ønsker)??
    • Ingen nye punkter

   • Brev/mail til erhvervskunderne I det tidligere DLF
    • Ole S tager kontakt

   • Henvendelse fra Aase.
    • Opfordring om at "pynte" salgsskiltene for grundene på Sivvænget med reklamer for foreninger, skole og institutioner i lokalområdet. Ole S. påtager sig opgaven med at printe, laminere og ophænge skiltene. Ole S spørger kommunen om lov til at male skiltene.  Lone giver Åse besked om forslagets behandling, og beskriver muligheden på hjemmesiden.

 5. Økonomi
  • Medlemsstatistik
   • 233 medlemmer på nuværende tidspunkt
   • Regnskabet viser et overskud på ca. kr. 13.000 
   • Forslag om at indstille til generalforsamlingen, at vi hæver kontingentet til kr. 150 pr. husstand. Begrundelse: vi har udvidet vores aktiviteter og påtænker at støtte strategiprocessen økonomisk.
   • Ole S er ved at undersøge mulighed for kontingentindbetalingssystem, Mobilepay og Swip

 6. Opgaver (bl.a. fra årskalenderen)
  • Bestyrelsesmiddag 31. januar – planlægning
   • Forslag: Vi bestiller hovedret hos Keld, Lone laver dessert – Ole S køber vin
  • Generalforsamling 2015. – planlægning.
   • Underholdning: Ole S. undersøger om Musicalholdet på Gymnasiet vil underholde
    Fællesspisning: Gullashsuppe, øl,vand og vin
    Musik under middagen : Ole M.
   • Punkter til beretningen: 
    • 1. Vi overvejer en gennemgribende vedtægtsændring  + nyt navn, næste år idet vi har fået mange nye og ændrede arbejdsområder.
    • 2. Redegørelse for forløbet om Sti
    • 3. Redegørelse for Bygaden 9
    • 4. Forslag om forhøjelse af kontingent til kr. 150 pr. husstand

 7. Huskelisten
  • Lone opdaterer huskelisten
   Tilføjes november: Indkøb af julegaver til græsklipper og evt. andre

 8. Eventuelt (og næste møde)
  • Vi har modtaget tilbud om renovering af arealet omkring Branddammen i Bredstrup (kr. 24.000). Beboerforeningen har ikke midler til renovering, vi tager tilbuddet op, når vi får mulighed for at søge helhedsplansmidler. Vi prioriterer ikke at søge fonde, da det ikke er et areal med offentlig adgang. Ole M orienterer beboerne på naboejendommen.

Næste møde d. 19. februar hos Lis

Tak for god ro og orden.
- Og tak for dejlig kage Anette :-D