Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 20.11.2014
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 20.11.2014

Bestyrelsesmøde I Beboerforeningen 20 november 2014

1.      Valg af mødeleder og referent – Lone og Julia

2.      Godkendelse af dagsorden - Godkendt

3.      Generel information

Nedlukning af DLF

Lone og Ole S. har været til et overdragelsesmøde vedr. www.Bredstrup-pjedsted.dk med DLF.

  • Thomas Fragtrup har lavet et skriv –  hvor han forsøger at formulere formålet med hjemmesiden fremadrettet.
  • Det skal diskuteres og besluttes, hvad kontingentet fremover skal være for erhvervsmedlemmer.
  • Der skal nedsættes en redaktionsgruppe.

 

Visionsoplæg – ny dato skal findes - husk at indberette i “doodlen”

Tilbagemelding fra Tommy Erbs på deltagelse i bestyrelsesmøde. Måske skal vi satse på et samarbejde der kan udvides til et samarbejde mellem mange foreninger – evt. en styregruppe, der er “eksperter” i fondssøgning.

Snerydning er bestilt - regning er sendt videre til kommunen.

Bestyrelsesmiddag – 31. januar 2015 hos Lone - vedtaget

I Gl Pjedsted er der et projekt i gang i samarbejde med TreFor. Gl. Pjedsted er udvalgt til energilandsby.

4.  Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager

Ågade 84 ☺ - god fejring – punktet lukkes

Trafik

Trafiksikkerhed: Bump – status. Etableringen er igen udsat pga. udfordringer omkring busser og bump. Der er forespurgt, om man vil etablere midlertidige chikaner, så hastigheden for både biler og busser sænkes.

Cykelsti - vi afventer mere nyt

Stier i vådområdet. Karen har sendt et udkast til information omkring arbejdet på stierne I vådområdet. Det skal på hjemmesiden – vi retter til I fællesskab.

Digitalisering - iab

Bygaden 9 - iab

Aktivitetsplads ved hallen – Areallejekontrakt er modtaget fra Fredericia Kommune til underskrift

Landsbyudvikling/-strategi – der er en ny dato i spil for visionsmødet. Efter nytår.

Diskutere forbedret velkomstprocedure til nye beboere inspireret af Mariannes B.’s mail. – udsættes

Andet

Nye punkter til TO DO liste til Kommunen:

Misledende skilte i Gl.Pjedsted og Pjedsted Stationsby – 1 km til Pjedsted

5  Økonomi

Medlemsstatistik - Et enkelt nyt medlem siden sidst

6. Opgaver (bl.a. fra årskalenderen)

Annoncere juletræstænding – torvelaug. Joan har sendt tekst til annoncering.

Affyring af nytårskrudt. Fyrmester og tovholder – Ole S har talt med Kim fyrmester. Beslut beløbsramme – 3000 kr..

7. Huskelisten - Lone gennemgår og sender.

8. Eventuelt (og næste møde)

Januar – uge 4 – plan a: tirsdag d. 20/1 2015 Plan b: Torsdag d. 22/1 2015

Februar – uge 8 – Plan a: Tirsdag d. 17/2 2015 Plan b: Torsdag d. 19/2 2015

Marts – Generalforsamling

Lone forsøger sig med et Google regneark, der kan deles med de andre formænd/kontaktpersoner, så koordineringen af datoer bliver lidt lettere. Vi foreslår tirsdag d. 10/3 2015 eller torsdag d. 12/3 2015 til vores generalforsamling.

Der blev talt om at planlægge en generalforsamling, hvor børn er velkomne til spisningen – I så fald skal der være tilmelding og man skal være medlem af foreningen. Der skal planlægges med en børnevenlig menu udover den obligatoriske gullaschsuppe.

Der er forslag om at planlægge et indslag/underholdning efter spisning – før selve generalforsamlingen.