Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 25.09.2014
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 25.09.2014

Bestyrelsesmøde I Beboerforeningen torsdag d. 25/9 2014

Dagsorden

1.      Valg af mødeleder og referent – Lone og Julia

2.      Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde – Godkendt. Fremadrettet godkendes referatet ved at man læse det på mailen, og hvis der ingen kommentarer er, lægges det på hjemmesiden. 

3.      Generel information
Fundraising-arrangement d. 4/11 – Ole S og Lone er meldt til arrangementet med henblik på at skaffe penge til en cykelsti.

Lone har sendt vores PR-bidrag til Fredericia Kommune - der er modtaget en kvittering.

Mail modtaget ang. en guidet cykeltur I Fredericia d. 2/10 kl. 19 – Lone lægger invitationen på hjemmesiden.

4.  Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager

•       Trafik
·                 Trafiksikkerhed
 - Noget af trafiksikkerhedsplanen er ved at blive implementeret, Skolesvinget er blevet ensrettet.
 - Bump – status fra Laila
Er til høring hos politiet og busselskabet

·         Bus
Der er problemer med at nå regionalbussen til Middelfart (105) når man tager nr. 5 senere end kl. 7.30
Lone sender den sidste “høring” til Lis

·         Cykelsti
Læserbrev – udkast fra Julia og Lis

•       Digitalisering
IT-café 29. september - er vi klar?

 Lis har bestilt kaffe, kage og vand hos Poul
 Vi kommer 18.30 – 19.00
 Lis har sendt en reminder på mail 
 Gennemgang af kurset – mundtligt
 Lone printer sedler med nyttige webadresser

•       Ågade 84
Marianne B har haft kontakt til det aktuelle nedbrydningsfirma og der er OBS på sagen i firmaet.
Der er deadline d. 30/9
Vi afventer

•       Bygaden 9
Ole M har kontakt til kommunen

•       Aktivitetsplads ved hallen.
Brugsretten på arealet er forhåndsgodkendt.

•       Landsbyudvikling/-strategi
Diskutere forbedret velkomstprocedure til nye beboere inspireret af Mariannes B.’s mail.
Udskudt til næste møde

•       Andet
 - Evaluering af Liv, hvor du bor – konference 19. august.
   Lone bød på et glas rødvin – en foræring fra Fredericia Kommune som tak for at vi stillede med en bod/udstilling.

 - Nye punkter til TO DO liste til Kommunen (mindre mangler/forbedringer/ønsker)?? 
    Vi afventer invitation til Landsbypuljer

5  Økonomi
Medlemsstatistik – 228 medlemmer, hvilket er det bedste medlemstal de sidste fire år – en organisationsprocent 36% af mulige medlemmer.
Vi bør overveje om vi kan benytte Convensus til tilmelding og betaling.
Ole S kontakter kassereren i BPI, Karen Boysen for at høre, hvad det vil koste foreningen at tilbyde Convensus som betalingsmetode.
Ole S undersøger også, om Mobilepay er mere anvendelig evt. som erhvervsabonnent 

6. Opgaver (bl.a. fra årskalenderen)
På næste møde foreslås det, at vi diskuterer foreningens navn og vedtægter

7. Huskelisten
Gennemgås ikke – Lone opdaterer og sender ud og det er op til den enkelte at holde øje med, hvor deres navn er noteret. 

8. Eventuelt (og næste møde)
Næste mødeforslag:
 - tirsdag 28. oktober  - evt. hos Karen?

 - tirsdag 18. november - hos Julia

Vi overvejer en bestyrelsesmiddag engang i januar-februar 2015.