Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 20.08.2013
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 20.08.2013

Referat af Bestyrelsesmøde Beboerforeningen
d. 20. august 2013

 
1.  Valg af mødeleder og referent

- Mødeleder: Lone
- Referent: Karen

2.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

   - Godkendt

3.  Generel information
  • Lone har rykket kommunen for udbedring af belægningen på Bredstrupvej. Lone tjekker om der er flere huller der skal udbedres på Bredstrupvej + anmelde huller på øvrige veje i BP.
  • Præstegårdshaven er stadig meget forsømt. Dette skyldes kommunens valgte/prioriterede plejeniveau.
  • Vi skal invitere Dorte Åboer (kommunens biolog)i forhold til status på vand i Præstegårdshavens søer. 

4.  Meget kort status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager

Trafiksikkerhed 

Samme status som sidste møde. Aktiviteten tages op igen efter Åben By arrangementet

Sti rundt om vådområde 
Samme status som sidste møde. Aktiviteten tages op igen efter Åben By arrangementet. 

Arkivering
Vi afventer lokalhistorisk arkivs flytning

Andet
Vi skal være opmærksomme på at busplanen ikke forringes, når kommunalvalget er overstået.

Hallen har fået lov at benytte vores klipper til at slå arealerne ved Hallen. Betaling kunne være at de fylder tanken en gang om året. 

Forsamlingshusets køb af jord
Grundene ved forsamlingshuset og Landsbytorvet har nu fået en mere hensigtsmæssigt matrikelopdeling, og vi har givet officiel godkendelse af jordkøbet. 

5. Økonomi
Aktuel status 207 medlemmer mod 203 i forhold til samme tidspunkt sidste år. 
økonomistatus: 42.000 kr på kontoen
 

Opgaver (bl.a. fra årskalenderen)
Ingen – vi har ikke fået invitation til at søge om helhedsplansmidler.

7. Huskelisten – udskudt til næste gang

8. Eventuelt

Planlæg mødedatoer frem til nytår

-    29.10. Plan A og 31.10. PlanB hos Ole

-    26.11. Plan A og 28.11. PlanB hos Jørgen, Landsmosevej 5

9. Åben by (Marianne deltog)

Sidste koordineringsmøde før Åben By-dagen - lørdag d. 24. august kl. 13.00 – 13.30 på Landsbytorvet.