Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 20.06.2013
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 20.06.2013

Referat af bestyrelsesmøde i Beboerforeningen den 20. juni 2013.

Deltagere: Lone, Ole, Karen, Jørgen og Lis. Marianne Bitsch deltog under punkterne Åben by og Ågade 84.
 

Allerførst blev Jørgen Jacobsen budt velkommen i bestyrelsen. Jørgen er vikar for Julia, som er gået på barsel.. Vi glæder os til samarbejdet!

1. Ole blev valgt som mødeleder, Lis som referent.

2. Dagsorden samt referat fra sidste møde blev godkendt.

3. Lone og Ole har været til møde med forsamlingshusets bestyrelse den 28. maj. Det drejer sig om      forsamlingshusets ønske om at købe den tomme grund, der støder op til Landsbytorvet.

4A. 
Trafiksikkerhed: Intet nyt at berette. 
Plan skal tilrettes og returneres til Fredericia Kommune. 

Huller i vejene: Lone indberetter løbende huller i vores veje til Kåre Skjerning. Det har allerede givet resultater – kommunen er begyndt at lappe.

Sti rundt om vådområde: Det er vigtigt, at de berørte lodsejere føler sig hørt i sagen. Karen tager de nødvendige kontakter.

Den gl. Præstegårdshave: Der er vand i søerne igen.

Ny kommuneplan: Fredericia Kommune har udsendt nyt forslag til Kommunepan for perioden 2013 til 2025. Høringsfristen er den 4. juli – meget kort! – Vi blev efter drøftelse enige om ikke at gøre noget.

Andet: Lågen i Surkjær er åben igen, så vi igen kan gå ”Surkjær rundt”.

4B. 
Sankt Hans: Marianne Bitsch er årets båltaler. De praktiske detaljer kom på plads.

Ågade 84.: Marianne redegjorde for sagens status. Fredericia Kommune har   aftalt møde med ”ruinens”  ejer, og fortæller i øvrigt på rigtig fin vis om hvad der sker på området på BP’s hjemmeside. Stor tak for det!
Bestyrelsen afventer i stor spænding det videre forløb.

Åben By:
Marianne B. har fået tilsagn fra de fleste mæglere om deltagelse.
 Der skal laves en fælles annonce til indrykning i aviserne Sammen med dem. – Også byggefirma har meldt sig på banen med eventuelt ”showroom”.
Lone har kontakt til Claude Engmark fra Fredericia Kommune omkring deres deltagelse.

Invitationer til lokale foreninger med mailadresser er sendt ud. De øvrige blev fordelt mellem de tilstedeværende til levering i fysiske postkasser.
Vi vil kontakte TVSyd for lidt PR.

Næste Åben By møde holdes hos Ole, torsdag den 4. juli kl. 15.30.
Dagsorden: PR + status.

5.   Økonomi:   Kontingenterne er begyndt at trille ind, efter uddeling af nyhedsbreve. Vi diskuterede, hvordan vi kan motivere flere til at blive medlemmer.

6.        Ansøgning om tips- og lottomidler: Vi har pt. ingen nye projekter i skuffen.

7.        Revideret huskeliste/opgaveliste blev udleveret.

8.        Årets Landsby skal kåres af Landsbyerne i Danmark. Indbygger grænsen er 1500 indbyggere, da vi er ca. 100 indbyggere mere, falder vi umiddelbart uden for målgruppen.

Næste bestyrelsesmøde: 20. august kl. 19.30 hos Karen. Ref. Lis H.