Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 12.04.2012
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 12.04.2012

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Beboerforeningen torsdag d. 12/4 – 12

Valg af mødeleder

Lis

Valg af referent

Julia

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Opfølgning på generalforsamling

Der skal arbejdes på skiltesituationen, det er vigtigt,at der bliver skiltet til både Bredstrup og Pjedsted ved Ydre Ringvej.

Vi arbejder videre med det manglende lys ved krydset på Ydre Ringvej
Asfalftbelægningen på Kærlighedsstien er dårlig, det ønskes som i Helhedsplanen, at der kommer ny belægning på. Vi skal være opmærksomme herpå næste gang, der kan søges penge.

Kommunen skal kontaktes i forhold til nedsættelse af pris på byggegrunde, da der kun er solgt en.

Lone kontakter Kaare Skjerning ang. Bænke til Præstegårdshaven.

Konstituering

Formand bliver Lone
Næstformand bliver Laurits
Kasserer bliver Ole

Bookning af møder (A og B hver måned).

Plan A

Tirsdag d. 8/5 hos Laurits
Torsdag d. 31/5 hos Lis
Tirsdag d. 21/8 hos Ole
Plan B
Onsdag d. 6/6 hos Lis
Torsdag d. 23/8 hos Ole

Generel information

Der afventes møde i slutningen af April før, vi arbejder videre med bussagen.

Thomas Fragtrup har ændret hjemmesiden, så Beboerforeningens nyheder ligger fast på forsiden. Nu har vi for alvor brug for at Thomas Fragtrup inviteres til et møde, så vi kan blive undervist lidt i brugen af siden fx hvordan kan man ”like” et indlæg til Facebook??

Der er kommet invitation til generalforsamling for ”Landsbyerne i Danmark” d. 20/4, Laurits deltager.

Hvad skal vi arbejde med det kommende år, og hvad har vi lyst til?
Sankt Hans taler – Jørgen Weiss (spørges som den første)

• Jubilæum
• Igangværende projekter (Byporte, hastighedsdæmpning, Præstegårdshaven) 
 
Hvad brænder vi hver især for?
• Ole: Økonomi, hastighedsdæmpning, cykelsti, samle en regelsamling
• Karen: Sti rundt om vådområdet
• Laurits: Ekstra mand på adskillige projekter
• Lone: Cykelsti, igangværende projekter.
• Lis: Bus, igangværende projekter
• Julia: Alsang i Præstegårdshaven.

Arbejdsgrupper/underudvalg

Hastighedsdæmpning(Ole, Lone)
Byporte (Laurits, Gurli)
Præstegårdshaven (Lis, Lone)

Eventuelt
Ole undersøger bankskifte pga for høje udgifter årligt.
Sommerfest – børnecancerløbet – Beboerforeningen vil gerne bidrage med 500 kr

Punkter til næste mødes dagsorden:
Jubilæum 23. November