Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 22.11.2012
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 22.11.2012

Bestyrelsesmøde i Bredstrup-Pjedsted Beboerforening 22. november 2012

Dagsorden


1. Valg af mødeleder – Lone er valgt

2. Valg af referent
– Julia er valgt

3. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Godkendt – skal lægges på nettet.

4. Evaluering på jubilæumsfest

• Udeståender?
Ingen
• Udlæg der skal refunderes?
Der er afleveret kvitteringer til Ole.
• Bevarelse af produceret materiale – til evt. brug om 10 år?
Lis har talt med Lokalhistorisk arkiv om de muligvis var interesseret i at opbevare vores protokoller etc. Der skal sorteres i mængden af papir – der aftales en aften, hvor sortering er på dagsorden.
Der kan evt. hvert år laves en digital ”pakke” med referater til Lokalhistorisk Arkiv.

Bestyrelsen skal have en dropbox eller Google docs – konto, hvor de digitale ting kan opbevares. Måske kan det lykkes for bestyrelsen at få en ”konto” på www.borger.dk?? Ole undersøger.

Seniormotions aktiviteter var meget besøgte. 
Lone undersøger, om vi kan få overspillet Bredstrup-Pjedsted videoen til DVD.

5. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager

• Trafiksikkerhed/byporte
Der er møde om trafiksikkerhed onsdag d. 28/11 med kommunen.
• Bus og cykelsti
Ole har kontaktet Dansk Cyklistforbund for at høre, om det kan lade sig gøre at få lov til medbringe cykler i bussen.
• Sti rundt om vådområde
Karen tager kontakt Karsten Enggaard fra Danmarks Naturfredningsforening for at høre, om han vil deltage på næste bestyrelsesmøde d. 8/1 - 13
• Præstegårdshaven
Høringsperioden er afsluttet. Oprensningen starter nu.
 
6. Økonomi
Der er 204 medlemmer.
Der er brugt rundt regnet 10.000 kr på jubilæet.
Velkomstblomsten skal suppleres med en velkomstpakke med Helhedsplanen (erstatningen for velkomstfolderen) og et girokort.

7. Opgaver fra årskalenderen

• Juletræstænding
Der er tænding den første søndag i Advent (2/12) kl. 16.30
• Affyring af nytårskrudt?
Fyrmester og tovholder Kim Lund er fyrmester han sættes i kontakt med Laurits.
Beløbsramme på 3000kr er besluttet.
Annoncering – tager Laurits sig af
• Reklamere for julefrokostbus
Har Lone gjort.
• Koordinering af generalforsamlinger i BP – formænd
Lone koordinerer.

8. Gennemgang af huskelisten.

Generalforsamling 2013 – 19. eller 21. marts

9. Eventuelt og næste møde (A eller B)

Der er plantet et æbletræ og et egetræ ved Landsbytorvet – gaver fra jubilæet.
Lone spørger Karl, om han er interesseret i at deltage i en ”fotoseance”, der kan fortælle om gaverne på Landsbytorvet.
Næste møde 8. januar 2013