Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 08.05.2012
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 08.05.2012

Bestyrelsesmøde i Beboerforeningen d. 8/5 - 12
 
Dagsorden

1.  Valg af mødeleder
Lone

2.  Valg af referent
Julia

3.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Referatet underskrives af bestyrelsesmedlemmerne, så det kan bruges til at oprette en foreningskonto i Spar Nord.

 4.  Kort status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager

•       Byporte – intet nyt

•       Trafiksikkerhed
– Ole skriver et læserbrev, hvor det påpeges, at dagsbøderne som Frederiicia Kommune modtager fra entreprenøren bruges på belysning i krydset Bredstrupvej/Ydre Ringvej på Pjedstedsiden.

•       Bus – ingen afklaring, vi forventer, der sker noget i maj.

•       Cykelsti – Vores cykelsti er ikke prioriteret, måske vi skal slå os sammen med andre landsbysamfund, der ikke er prioriteret og måske skrive et læserbrev sammen med dem. Lone undersøger dokumenter i sagen, og der skal søges aktindsigt.

•       Sti rundt om vådområde – intet nyt

•       Alsang i præstegårdshaven – Laurits kontakter Marianne Bitch, der gerne vil være med til at arrangere evt. være tovholder. Vi foreslår, at arrangementet lægges i august evt. som startskuddet på jubilæet for Beboerforeningen.

•       Præstegårdshaven – Lone mødes med Mogens torsdag i uge 19. Lone ansøger Fredericia Kommunes Naturpulje om midler til videre arbejde i haven.
Der ønskes oprensning af søer samt tre nye bænke a´ 7000 kr. stk.

 5  Opgaver fra årskalenderen

•       Planlæg indbetalingskort – Der skal trykkes nye, Ole undersøger, hvor der blev trykt sidst. Og spørger i banken, hvilken procedure, de har.
Lone skriver nyhedsbrev, hvor informationen fra Spar Nord skal indgå. Ole trykker nyhedsbrevene. Indbetalingskort og nyhedsbrev skal ud senest d. 10. Juni.

 •       Sct. Hans taler – tovholder til Sct. Hansarrangement
Lone har spurgt Jørgen Weiss, om han vil være Sct. Hans – taler, han er gået i tænkeboks. Hvis ikke Jørgen Weiss vil, tager Lone henvendelse til Søren Møller.
Lone er tovholder og uddelegerer opgaver. Laurits ringer til Ulla Paaske og spørger, om hun vil arrangere heks.

 •       Bevilling til Torvelaug – får, når der er behov.

•       Input til Fokus?? – Der skal skrives om Sct. Hans. Hvis der bliver kontakt til Marianne Bitch inden, kan der skrives om Alsang i Præstegårdshaven og evt. om nyheder omkring haven. Der skal skrives om affaldsindsamlingen.

•       Andet – Der skal annonceres mere på hjemmesiden, i institutionerne, skiltet på Landsbytorvet.

 
6. Jubilæum d.3./4. november
Hvordan kunne vi fejre det?  Alsang i Præstegårdshaven. Bybus med flag. Annoncere inde i byen og give en gratis tur med bus til Pjedsted. Åbent i Orlas Samling, Hallen, forsamlingshuset, Spejderne, naturstier, Det Lille Fjernsyn, kig på skolen, Skyttehuset, arrangement for børn evt. græskarudskæring.

 
7.  Evt hurtig gennemgang/opdatering af huskelisten – Revidering af folderen ”Velkommen til Bredstrup – Pjedsted” Ole arbejder på at få folderen konverteret til en skrivbar udgave.

”Beboerforeningens Håndbog” forslag sendes til Ole.

Huller ved Viaduktvej og Brøndstedvej – der bliver jævnligt taget kontakt  til Kommunen.

 
8.  Eventuelt og næste møde (A eller B) – Plan A er vedtaget hos Lis  kl.19.30