Bredstrup-Pjedsted - Trampestiprojektet
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Trampestiprojektet

Kære borgere i Bredstrup-Pjedsted

Som nogle af jer sikkert ved, har vi i Beboerforeningen i nogen tid arbejdet med muligheden for at få etableret en trampesti rundt om vådområdet ved Spang Å.

På Bredstrup-siden havde vi forestillet os en sti, der tog sin begyndelse ved Spang Å ved Bredstrupvej og bevægede sig langs åen med afstikkere til Ellegårdsparken og som sluttede nedenfor det gamle rensningsanlæg på Ågade.
På Pjedsted-siden kunne vi forestille os stien førte os fra Kærlighedsstien i Pjedsted gennem ådalens afvekslende landskab med "Marens kupler", eng, krat, mose, de højereliggende agerjorde og forbandt os med skoven i Spangen. Her ejer kirken et stykke skov, som menighedsrådet gerne vil gøre tilgængelig for borgerne i sognene.

Vi har haft forhandlinger med alle berørte lodsejere og Fredericia Kommune.

Kommunen var meget positivt indstillet og ville bidrage med afmærkning og skiltning i forbindelse med stien, ligesom de også ville stå for udarbejdelse af en folder om vådområdet, stiforløbet og andre naturstier i lokalområdet.

Mange lodsejere var positivt indstillede og ville gerne give andre mulighed for at nyde naturens herligheder på nært hold.

Enkelte lodsejere var ikke interesserede i at få en sti hen over deres matrikel. De begrunder det først og fremmest med jagtinteresser, idet de frygter vildtet bliver forstyrret af mennesker og løsgående hunde. Dernæst vægter bekymring for affald og hærværk i forhold til at give adgang.

Endelig nævner nogle, at de bare gerne vil have det for sig selv, og hvis man vil nyde naturen, må man gå andre steder hen, eller selv købe sig adgang.

Vi synes, det er rigtig ærgerligt, at projektet skal strande på basis af nogle få lodsejere, men vi har som Beboerforening ingen muligheder for at komme videre, idet vores muligheder er betinget af lodsejernes frivillige tilsagn og samarbejde.

Vi vil dog gerne sige tak for velvillighed og samarbejde med lodsejere og Fredericia kommune.

{KomentoEnable}