Bredstrup-Pjedsted - Generalforsamling 2013
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Generalforsamling 2013

Referat fra generalforsamlingen i Bredstrup-Pjedsted Beboerforening 
Torsdag d. 21. Marts 2013.


Efter Formand Lone Nørgaards velkomst afviklede vi generalforsamlingen.

Valg af dirigent.
Valgt blev Jørgen Jacobsen.

Formandens beretning.
(Se særskilt dokument) 

Derefter en livlig debat, hvor rigtig mange deltog.
Følgende emner blev nævnt:

  • Prisskiltet ved Sivvænget er ikke ført ajour.
  • Bump på de trafikerede veje (intet nyt)
  • Findes der en nedrivningspulje i Fredericia Kommune, som vi kan få del i ?
  • Kan vi samle penge til en fond, der kan opkøbe de nedrivningsegnede huse?
  • Hvad skal der til for at en købmand slår sig ned hos os?
  • Udlevering af girokort ved Sct. Hansfesten.
  • Sangaftenen kan godt afvikles forskellige steder i vore sogne.
  • Bedre PR for foreningen udadtil (fortæl de gode historier, der findes.) Så kan medlemmerne se, hvad de bl.a. får for kontingentet.
  • Flere aktiviteter, der tilgodeser børnene.(Så kommer forældrene også)
Så fulgte Regnskabet ved Ole Sørensen.
Forsamlingen godkendte regnskabet efter en lille debat om en mindre kontingentforhøjelse, men det blev ved de 125kr. pr. husstand.

Valg af bestyrelse.
Genvalg af Julia Storm og Lis Holtegaard.

Laurits Vind ønskede ikke genvalg. Man vedtog at lade pladsen stå åben.

Valg af suppleanter.
Valgt som 1. suppleant blev Jørgen Jacobsen. 2. suppleant blev Lisbeth Dideriksen.

Valg af revisor.
Genvalg af Marianne Bitch og Arne Jensen.

Valg af revisorsuppleant.
Marianne Lauridsen blev genvalgt.

Eventuelt.
Affaldsindsamlingen er i år søndag d 21. April, og det er planen, at vi vil forsøge at slutte samtidig på Landsbytorvet.

Generalforsamlingen samlede i vintervejret ca. 25 personer.

Efter mange års trofast arbejde stoppede Mogens Kovaltsenko med at slå græsset på vore mange grønne arealer. Han fik mange klapsalver og en kurv med lækre sager.

Formanden sluttede aftenen med at takke Laurits Vind for hans indsats gennem 6 år.

Ref. Laurits Vind.