Bredstrup-Pjedsted - Sømester søges
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Sømester søges

Beboerforeningen søger en eller flere personer, der vil stå for vedligeholdelsen af "Dons-søerne" ved Bredstrup-Pjedsted Hallen.

Arbejdsopgaver:
Hive unge dunhammer-planter i søerne op med rod i september hvert år (inden de får et veludviklet rod-net)
Holde pil og rød-el nede på bredderne 1-2 gange årligt (maj og september)
På et par steder ryddes lidt oftere, så det er muligt at komme helt ned til søerne
Andre opgaver ved søen efter aftale.
Det er en fordel hvis du er i besiddelse af et par waders i passende størrelse.
Arbejdet kan deles mellem flere personer.
Med tiden vil vi gerne etablere et sø-laug, lige som der nu er et Torvelaug, der passer Landsbytorvet.
Græsslåning på området bliver allerede gjort, så det er ikke en del af arbejdsopgaverne.

Honorar: Kan vi desværre ikke tilbyde. Men dit arbejde vil blive værdsat af alle i Bredstrup-Pjedsted. Og en lille julegave er der også chancer for.
Henvendelse til Peter Koller på mail peterkollernielsen@gmail.com

Baggrund
Søerne er for nylig blevet renset op og bredderne ryddet.
Beboerforeningen har aftalt med kommunen at Bredstrup-Pjedsted overtager ansvaret for pleje af søerne.
Kommunen har udarbejdet en plejeplan, som blandt andet omfatter ovenstående opgaver.
Formålet er, udover at holde beplantningen nede, også at give de lokale skolebørn og deres natur- og tekniklærer mulighed for at komme helt ned til søerne på udvalgte steder